Тейлөө кызматы

Тейлөө принциби
Кардарларга багытталган, кардарларга биринчи класстагы кызматтарды көрсөтүү;
Кардарлар үчүн эң негизги баалуулуктарды түзүүчү кызмат
Кардарлар үчүн сапаттуу жана ар тараптуу кызмат көрсөтүүгө көңүл буруңуз!

Сатууга чейинки кызматтар
Силерге техниканы жана жабдууларды сатып алуу программасын иштеп чыгууга ылайыктуу болгон долбоордун дизайнын, процесстердин дизайнын камсыз кылуу, өнүмдөрдү өзгөчө муктаждыктарыңыз боюнча иштеп чыгуу жана өндүрүү, ошондой эле сиз үчүн техникалык операциялар боюнча персоналды окутуу.

Кызматтарды сатуу
Жабдууларды кабыл алууну аяктоо үчүн сизди коштоп, курулуш пландарын жана деталдуу процесстерин даярдоодо жардам бериңиз.

Сатуу кызматынан кийин
Компания техникалык адистерди спецификациялык жабдууларды орнотууга, эксплуатациялоого, сайтты жана операторлорду окутууга жиберет.

d7d87c6c